Про журнал

Журнал «ІНЖЕНЕРІЯ» є науковим виданням, яке виходить у світ  в електронному вигляді (розміщується на офіційному сайті журналу та на порталі Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського).

Електронний науковий журнал «ІНЖЕНЕРІЯ» заснований КИЇВСЬКИМ НАЦІОНАЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ (КНУТД) у липні 2021 року.

Журнал «ІНЖЕНЕРІЯ»  – рецензований науковий журнал з відкритим доступом, започаткований з метою висвітлення результатів науково-дослідних робіт, теоретичних і експериментальних досліджень учених, фахівців, викладачів, докторантів, аспірантів, магістрів, студентів із питань сучасної науки, а також забезпечення  наукових та інформаційних потреб суспільства в знаннях, одержаних у процесі науково-дослідницької діяльності.

Періодичність видання – 4 рази на рік;
Обсяг – до 7 обліково-видавничих аркушів.
Мова журналу – українська, англійська, російська на вибір авторів.

ISSN