Для авторів

До журналу приймаються рукописи, які раніше не були опубліковані в друкованих та електронних виданнях.

Автор несе відповідальність за додержання вимог при підготовці матеріалів, у тому числі норм авторського права, достовірність наведених фактичних даних, у тому числі цитат, посилань на джерела та норми права, імен та назв.

Автор, подаючи матеріали, надає право редакції опубліковувати (розміщати) поданий рукопис у електронному вигляді; оприлюднювати  та розповсюджувати в будь-який спосіб подані до редакції матеріали в електронному вигляді; на рецензування, редагування, відхилення поданих для опублікування матеріалів.

Автор дає згоду на те, що пряме чи опосередковане використання редакцією поданих матеріалів здійснюється без виплати авторської винагороди.

Стаття публікується мовою оригіналу та повинна супроводжуватися розширеною анотацією з розкриттям всіх структурних елементів статті — українською, російською та англійською мовами (у відповідності до наказу МОНМС від  15.01.2018 р. № 32 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових  видань України»).

Автор направляє до редакції електронною поштою статтю, яка відповідає вимогам політики журналу та Правилам для авторів. Рукописи, які не відповідають прийнятим вимогам не допускаються до подальшого розгляду, про що повідомляється автору.

Редакція лишає за собою право на незначне редагування та скорочення, зберігаючи при тому головні висновки та авторську стилістику.

Остаточний висновок щодо публікації схвалює редакційна колегія журналу та повідомляє автора(-ів) телефонним дзвінком або повідомленням по електронній пошті.

Статті в журналі публікуються, як правило, в порядку черги їх надходження до  редакції. Якщо стаття направляється автору на доопрацювання, то датою надходження вважається дата повернення автором виправленої статті.