Редколегія

Головний редактор: Борис ЗЛОТЕНКО, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна,
Scopus ID 57196146994
ORCID  0000-0002-0870-8535
Заступник головного редактора:
Ірина ШВЕДЧИКОВА, доктор технічних наук, професор кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна,
Scopus ID 6503887672
ORCID 0000-0003-3005-7385
Відповідальний секретар:
Валерія ДРОМЕНКО, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних та комп’ютерних технологій, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна,
ORCID 0000-0002-6360-0076
Секція: ІНЖЕНЕРІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ Володимир ОСИПЕНКО, доктор технічних наук, професор кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки Київського національного університету технологій та дизайну, Україна,
Scopus ID 57189090865

ORCID 0000-0002-1077-1461
Володимир ОПАНАСЕНКО,  доктор технічних наук, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, провідний науковий співробітник, Україна, 
Scopus ID 6603885804
ORCID
0000-0002-5175-9522
Сергій БАРИЛКО, доктор технічних наук, доцент кафедри інформаційно-вимірювальних технологій Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна,
Scopus ID 57194942579 
ORCID 0000-0002-2785-5784
Секція: ІНЖЕНЕРІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ Олег СИНЮК, доктор технічних наук, професор кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем, проректор з наукової роботи, Хмельницький національний університет, Україна,
Scopus ID 57216753943
ORCID 0000-0002-9615-0729
Олег ПОЛІЩУК, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем, Хмельницький національний університет, Україна,
Scopus ID 57203956569

ORCID 0000-0002-9764-8561
Олексій ЧОРНИЙ, доктор технічних наук, проф., директор інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Україна,
Scopus ID 57039206300
ORCID 0000-0001-8270-3284
Олександр ШАВЬОЛКІН, доктор технічних наук, професор кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна,
 Scopus ID 6505474471
ORCID 0000-0003-3914-0812
Секція: ХІМІЧНА ТА БІОФАРМАЦЕВТИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ В’ячеслав БАРСУКОВ, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри електрохімічної енергетики та хімії, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна,
Scopus ID 8590938100
ORCID 0000-0002-3041-2474
Володимир БЕССАРАБОВ, доктор хімічних наук, доцент кафедри промислової фармації, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна,
Scopus ID 36917184700

ORCID 0000-0003-0637-1729
Богдан САВЧЕНКО, доктор технічних наук, професор кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна,
Scopus ID 56685269800
ORCID 0000-0002-8636-5734
Володимир ХОМЕНКО, доктор технічних наук, професор кафедри електрохімічної енергетики та хімії, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна,
Scopus ID 7004402598
ORCID 0000-0003-0013-8010
Юрiй БУДАШ, доктор технічних наук, доцент кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна,
Scopus ID 9134072100
ORCID 0000-0001-8718-1577
Ірина ВОЛОШИНА, кандидат технічних наук, доцент кафедри біотехнології, шкіри та хутра, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна,
Scopus ID 8264131600

ORCID 0000-0002-8125-8817
Ігор ГРЕЦЬКИЙ, кандидат біологічних наук, доцент кафедри біотехнології, шкіри та хутра, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна,
Scopus ID 56330084400

ORCID 0000-0001-8646-0574